• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Arbeidsrecht
Opzegging door werkneemster
Arbeidsrecht  

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen moet deze worden opgezegd. Opzegging is een eenzijdige wilsverklaring, die is gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In verband met de bescherming van de positie van de werknemer is voor opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte wilsverklaring vereist. Ten tijde van de opzegging kunnen er omstandigheden zijn die tot gevolg hebben dat de werkgever moet onderzoeken of de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkelijk wenst.

 

Een werkneemster stuurde aan haar direct leidinggevende een e-mail waarin zij de opzegging van haar dienstverband aankondigde. Kort daarop diende zij haar ontslagbrief in. De direct leidinggevende probeerde haar nog te overtuigen dat zij geen ontslag moest nemen, maar de werkneemster hield voet bij stuk. Nadat de werkgever de opzegging bevestigde, vernietigde de werkneemster de opzegging en vorderde zij doorbetaling van haar salaris. De kantonrechter wees de vordering af, omdat naar zijn oordeel de opzegging aan de vereisten voldeed en de werkneemster uit hoofde van haar functie als hoofd salarisadministratie kon weten welke nadelige gevolgen opzegging van de arbeidsovereenkomst kon hebben. De werkgever hoefde geen nader onderzoek in te stellen.

  • 30-03-2012
  • Info du ROI