• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Ondernemingsvermogen na staking
Inkomstenbelasting  

Bij de staking van een onderneming gaan de bestanddelen van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen, voor zover ze niet in het kader van de staking worden verkocht. Wanneer echter vermogensbestanddelen bij de staking van de onderneming worden aangehouden in afwachting van een geschikt moment voor de verkoop daarvan, blijven zij verplicht tot het ondernemingsvermogen behoren. Dat betekent dat staking van de onderneming niet altijd inhoudt dat er geen ondernemingsvermogen meer is.

 

Een echtpaar exploiteerde tot 29 september 2004 een agrarisch bedrijf. Per die datum staakten zij de onderneming en verkochten zij de bedrijfsgebouwen en een groot deel van de cultuurgrond. Na de verkoop bezat het echtpaar nog ruim 7 hectare cultuurgrond en 2 hectare bosgrond. De cultuurgrond was tot aan de verkoop van de onderneming steeds als ondernemingsvermogen aangemerkt. De bosgrond behoorde tot het privévermogen. Met ingang van 1 oktober 2004 werd ook de cultuurgrond aangegeven als bezitting in box 3. In 2006 werd de bos- en cultuurgrond verkocht aan iemand die op de grond een nieuw landgoed wilde realiseren. Volgens de inspecteur behoorde de cultuurgrond op dat moment nog tot het ondernemingsvermogen, omdat het echtpaar al geruime tijd voor de staking bezig was met voorbereidende werkzaamheden voor de realisering van een landgoed. In de koopovereenkomst was een ontbindende voorwaarde opgenomen op grond waarvan het echtpaar verplicht was de cultuurgrond terug te nemen als het landgoed niet gerealiseerd kon worden. Naar het oordeel van het hof had het echtpaar de cultuurgrond aangehouden in afwachting van een goed moment voor de verkoop. Dat betekende dat de grond onderdeel was gebleven van het ondernemingsvermogen, zodat de bij verkoop behaalde meerwaarde belast was.

  • 22-03-2012
  • Info du ROI