• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Omzetbelasting
Motorjacht niet gekocht voor zakelijk gebruik
Omzetbelasting  

De verhuur van een lichamelijke zaak is een vorm van een economische activiteit in de zin van de Wet op de Omzetbelasting wanneer die verhuur erop is gericht duurzaam opbrengsten te verkrijgen. De exploitant is dan ondernemer, wat inhoudt dat hij recht heeft op aftrek van voorbelasting indien en voor zover de verhuur een belaste prestatie vormt.

 

De koper van een duur motorjacht had zich als ondernemer aangemeld en de hem in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek gebracht als voorbelasting. Na een boekenonderzoek legde de inspecteur een naheffingsaanslag op. In de procedure die volgde moest de belanghebbende aannemelijk maken dat hij het jacht had laten bouwen voor de verhuur en het na de oplevering daarvoor had gebruikt. Om het voornemen tot gebruik voor economische activiteiten aannemelijk te maken is de enkele wilsverklaring onvoldoende. Deze moet worden onderbouwd door objectieve gegevens. Hof Leeuwarden was van oordeel dat door het ontbreken van dergelijke objectieve gegevens de belanghebbende zijn voornemen niet aannemelijk had gemaakt. Evenmin had hij aannemelijk gemaakt dat hij het motorjacht in gebruik had genomen voor economische activiteiten. Weliswaar was het jacht enkele malen verhuurd, maar de omstandigheden waaronder het jacht werd verhuurd weken sterk af van de gebruikelijke wijze van verhuur. In het eerste jaar was het motorjacht alleen privé gebruikt. De bij oplevering geconstateerde gebreken waren niet zodanig ernstig dat het motorjacht niet voor de verhuur kon worden gebruikt. Volgens het hof had de belanghebbende het motorjacht uitsluitend voor privédoeleinden in gebruik genomen. Dat hield in dat hij geen ondernemer was en dus niet de keuze had om het jacht tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Gevolg daarvan was dat de belanghebbende ook geen recht op aftrek van voorbelasting had.

  • 22-03-2012
  • Info du ROI