• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Inkomstenbelasting
Tijdstip einde werkzaamheid
Inkomstenbelasting  

Activiteiten die niet vallen onder de categorie winst uit onderneming of inkomsten uit dienstbetrekking, vallen onder de categorie resultaat uit werkzaamheid. Tot die categorie behoort de exploitatie van vermogensbestanddelen, wanneer de daarmee gepaard gaande werkzaamheden meer omvatten dan gebruikelijk is voor actief vermogensbeheer.

 

Een dga wilde zijn BV een supermarkt laten exploiteren in een nieuw te bouwen winkelcentrum. In de veronderstelling dat de BV een franchiseovereenkomst zou kunnen sluiten met een supermarktketen kocht de BV in 2002 het winkelcentrum voor € 7,6 miljoen. De franchiseovereenkomst kwam niet tot stand, waarna de dga met een andere supermarktketen onderhandelde over de verhuur van winkelruimte in het winkelcentrum. De dga en twee partners kochten het winkelcentrum van de BV en verhuurden het. Op 30 december 2004 verkocht het drietal het winkelcentrum voor een bedrag van € 9,5 miljoen.

De inspecteur merkte het aandeel van de dga in de huuropbrengsten van de winkelruimte over de jaren 2003 en 2004 en een deel van de bij verkoop behaalde winst als resultaat uit een werkzaamheid aan. Er volgde een procedure waarin Hof Arnhem tot het oordeel kwam dat de door de dga verrichte werkzaamheden, die hebben geleid tot het sluiten van een lucratief huurcontract en de aankoop van het winkelcentrum met de bedoeling om het met winst door te verkopen, belastbare werkzaamheden vormden. Volgens het hof werden de werkzaamheden in 2002 beëindigd.

 

Dat oordeel is volgens de Hoge Raad niet juist of onvoldoende gemotiveerd. De werkzaamheden bestonden ondermeer uit het samen met anderen kopen van het winkelcentrum met de intentie dat door te verkopen, nadat door het tot stand brengen van een lucratief huurcontract een meerwaarde zou zijn gecreëerd. De werkzaamheid duurde in beginsel voort tot het moment van wederverkoop, tenzij op een eerder moment niet meer werd voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een werkzaamheid omdat de bestemming was gewijzigd in duurzaam aanhouden belegging. Hof Den Bosch dient dat te onderzoeken.

  • 22-03-2012
  • Info du ROI