• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Ondernemingswinst
Bepaling pachtersvoordeel
Ondernemingswinst  

Wanneer een pachter de door hem gepachte grond koopt voor de waarde in verpachte staat, geniet hij een voordeel ter grootte van het verschil tussen de waarde vrij van pacht en de waarde in verpachte staat. Dat voordeel staat bekend onder de naam pachtersvoordeel. Het pachtersvoordeel is belast bij latere verkoop van de grond door de vroegere pachter. De landbouwvrijstelling is daar niet op van toepassing.

In een procedure was de vraag naar welk moment het pachtersvoordeel moet worden bepaald. De procedure had betrekking op een akkerbouwer die in 1998 bij de Dienst Domeinen in 1998 een verzoek indiende tot aankoop van de door hem gepachte grond. De waarde in verpachte staat bedroeg op dat moment ƒ 4,54 per m². Begin 1999 ontving hij een aanbod tot koop voor de waarde in verpachte staat. Deze was niet gewijzigd sinds 1998. De waarde vrij van pacht was in de tussentijd gestegen van ƒ 7,80 per m² tot ƒ 8,25 per m². In maart 1999 werd de grond geleverd. Vervolgens beëindigde de akkerbouwer zijn bedrijf in 2001 en verkocht hij de grond.

Hof Arnhem was van oordeel dat het pachtersvoordeel bepaald moest worden naar het moment waarop het risico van waardeverandering van de grond was overgegaan op de akkerbouwer. Dat was niet eerder dan op het tijdstip waarop de koopovereenkomst werd gesloten. De akkerbouwer was van mening dat het pachtersvoordeel bepaald moest worden naar de datum waarop hij het verzoek tot koop had gedaan aan de Dienst Domeinen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof afgewezen. Volgens de Hoge Raad is het oordeel van het hof juist.

  • 26-01-2012
  • Info du ROI