• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Invordering
Aansprakelijkheid aannemer van werk
Invordering  

Volgens de Invorderingswet is een aannemer die werk heeft uitbesteed aan een onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de onderaannemer verschuldigd is in verband met zijn aandeel in het werk. Aannemer is degene die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs.

In een procedure over de aansprakelijkheid voor belasting- en premieschulden van een BV oordeelde Hof Den Haag dat schoonmaakwerkzaamheden aan gebouwen een werk van stoffelijke aard vormen. Degene die dergelijke werkzaamheden in opdracht uitvoert is daarmee aannemer in de zin van de Invorderingswet. De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof. Volgens de Hoge Raad hanteert de Invorderingswet met het uitvoeren van een werk van stoffelijke aard een autonoom criterium om tot uitdrukking te brengen dat niet alleen wordt gedoeld op het maken of veranderen van een stoffelijk object, maar op het verrichten van arbeid die betrekking heeft op een stoffelijk object.

  • 26-01-2012
  • Info du ROI