• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Internationaal
Woonplaatsfictie niet van toepassing
Internationaal  

De Wet IB 2001 merkt als belastingplichtigen aan natuurlijke personen die in Nederland wonen en natuurlijke personen die elders wonen en Nederlands inkomen genieten. Wie uit Nederland vertrekt en binnen een jaar weer in Nederland gaat wonen zonder intussen in een ander land te hebben gewoond, wordt geacht tijdens zijn afwezigheid in Nederland te hebben gewoond. Deze bepaling staat bekend onder de naam woonplaatsfictie. Waar iemand woont wordt vastgesteld aan de hand van de omstandigheden. Voor het aannemen van een woonplaats moet er een duurzame persoonlijke band bestaan tussen de betrokkene en het desbetreffende land.

 

Een Nederlandse werknemer was door zijn werkgever op enig moment in 2001 uitgezonden naar Hong Kong. Op 28 juni 2002 keerde hij terug naar Nederland. In ieder geval woonde de werknemer in de periode van 1 januari 2002 tot 28 juni 2002 niet in Nederland. De inspecteur beriep zich op de woonplaatsfictie. Voor de beantwoording van de vraag of de werknemer in die periode in Nederland belastingplichtig was, moest worden vastgesteld of hij elders woonde, in dit geval in Hong Kong. Hof Amsterdam was van oordeel dat de werknemer aannemelijk wist te maken dat hij in die periode in Hong Kong had gewoond. De werknemer had tenminste 11 maanden in Hong Kong gewerkt terwijl hij daar verbleef met zijn echtgenote in een door hen zelf gemeubileerde woning. De inspecteur had daartegen aangevoerd dat de werknemer een Nederlandse werkgever had, dat hij zijn woning in Nederland tijdelijk had verhuurd en zijn Nederlandse bankrekening had aangehouden. Volgens het hof wees dat erop dat de werknemer zekere banden met Nederland had en bleef aanhouden, maar dat hield nog niet in dat hij niet in Hong Kong woonde.

  • 20-01-2012
  • Info du ROI