• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Alles over Arbeidsrecht
Wederzijds goedvinden
Arbeidsrecht  

Een arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer worden beëindigd. Volgens vaste jurisprudentie mag instemming van een werknemer met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst alleen worden aangenomen als dat duidelijk blijkt uit verklaringen en/of gedragingen van de werknemer. De werkgever moet zorgvuldig nagaan of de werknemer vrijwillig instemt met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bewijslast daarvoor rust op de werkgever.

 

In een procedure waarin een werknemer bestreed dat hij had ingestemd met beëindiging van zijn dienstbetrekking, vond de kantonrechter aannemelijk dat de werkgever erin slaagde om te bewijzen dat de werknemer ingestemd had met de beëindiging. Het ging om een werknemer met een leer-werkovereenkomst. De werknemer had vrij heeft gevraagd in verband met een sollicitatiegesprek in een andere branche en zou stoppen met zijn opleiding. Dat impliceerde volgens de kantonrechter dat de beroepspraktijkvorming bij de werkgever geen doel meer zou dienen. Tussen werkgever en werknemer had een gesprek plaatsgevonden waarin de werkgever aan de werknemer een beëindigingsovereenkomst had voorgelegd. Tijdens dat gesprek stemde de werknemer in het bijzijn van getuigen in met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

  • 18-01-2012
  • Info du ROI